Kanalizácia

Tovar

Lapač strešných splavenín

Vyrábané typy a ich hmotnosti: DN 100, DN 125, DN 150

Mreža liatinová diaľničná

410 x 305 x 70mm, Používa sa na zakrytie kanálov na ...

Mreža liatinová odvodňovacia

500 x 125 mm, používa sa k odvodneniu dvorov, parkovacích ...

Mreža liatinová štvorcová

Používa sa na odvodnenie chodníkov, peších zón a zelených ...

Mreža pre vozovky dvojitá

Používa sa na odvodnenie verejných a neverejných dopravných ...

Poklop liatinový okrúhly

Triedy zaťaženia: A15, B125, C250, D400

Poklop liatinový štvorcový

Triedy zaťaženia: A15, B125, C250, D400 Používa sa na ...

Poklop liatinový štvorcový

Triedy zaťaženia: B125 KN - zaťaženie do 12,5 ton. ...

Poklop liatinový štvorcový

Triedy zaťaženia: D400 KN - zaťaženie do 40 ton.
• ...

Poklop liatinový štvorcový uzamykateľný

Triedy zaťaženia: D400 KN - zaťaženie do 40 ton. • ...