Strešné lapače

Tovar

Lapač strešných splavenín

Vyrábané typy a ich hmotnosti: DN 100, DN 125, DN 150