Lapač strešných splavenín

Tlačiť
Vyrábané typy a ich hmotnosti: DN 100, DN 125, DN 150
Popis

lapac1.gif